Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Подкрепете ни

»

Тракийско дружество „Екзарх Антим I”, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.  Ние работим за съхраняването на историческата истина за Тракия, за развитие на тракийската духовност и опазване на тракийското наследство.

Банкова сметка:

Дарявайки на Тракийско дружество „Екзарх Антим I”, освен че помагате за развиването на дейността ни, вие можете да се възползвате и от данъчни облекчения. Това е възможно, тъй като ТД „Екзарх Антим I”,  е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

За юридически лица/ фирми: за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10% от счетоводната печалба. Правно основание - чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

За физически лица: сумата на годишната данъчна основа се намалява с до 5% за направени през годината дарения. Правно основание – чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „л“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.