Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество "Екзарх Антим Първи", гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци. Основано е на 15 декември 1896, от Капитан Петко Войвода и братята Петър и Никола Драгулеви.

За дружеството

МИСИЯ

»
»

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896 от Капитан Петко Войвода и братята Петър и Никола Драгулеви.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури.

Цели на дружеството:
1. Отстояване и реализиране на българската национална кауза за Тракия – право на завръщане и възраждане на българщината в Източна и Западна Тракия;
2. Съхраняване на историческата истина за Тракия, развитие на тракийската духовност и опазване на тракийското наследство.
3. Спазване и защита на човешките и имуществени права на тракийските бежанци и техните потомци.
4. Защита на българщината, българите в чужбина и православната вяра.
5. Благоденствие на българския народ и просперитет на българската държава.
6. Активна дейност за мир, доверие и добросъседски отношения с балканските народи.

Основни дейности на дужеството
- Дружеството съхранява, развива и предава на поколенията историческата истина за тракийския въпрос и работи за неговото решаване в съответствие с идеите за изграждащата се европейска общност и интересите на България.
- Организира и развива обществена, патриотична, културно-просветна и художествено-творческа и младежка дейност, съхранява, възстановява и изгражда паметници, свързани с тракийското минало и наследство. Кандидатства и реализира проекти в областта на: младежки, екологични, исторически, културни и бизнес дейности и други. Съдейства за патриотичното възпитание на младежта, сигурността и отбраната на страната, при природни и други бедствия.
- Работи за защита на правата на тракийските българи, както и за справедливото и своевременно решаване на въпросите по възмездяването на бежанците и техните наследници за изоставеното и отнето имущество в родните им места.
- Организира изнасянето на лекции, беседи и доклади за героичното минало на българския народ, за революционните борби на тракийци, за техните духовни и културни ценности, както и по актуални международни, вътрешно-политически, стопански и други въпроси.
- Провежда родови и землячески срещи, тематични вечери, литературни четения, вечеринки, рецитали, кинопрожекции и други културни мероприятия.
- Органзира национални, регионални и местни събори, чествания на исторически дати и събития, откриване на паметници и паметни плочи и други културно-просветни и масови прояви, свързани с борбите на тракийци.
- Издава книги, сборници, библиотечни поредици, вестници, календари и други, съдейства за поместването на материали във всекидневните и периодични издания.
- Извършва самостоятелна или в сътрудничество с Тракийския научен институт събирателна дейност на исторически, мемоарни и архивни материали, свързани с историята на тракийските българи. Осигурява записването, съхраняването и популяризирането на фолклорното богатство на тракийци.
- Провежда екскурзии, излети и походи по родните места на тракийски българи и по други забележителни обекти.
- Организира митинги и демонстрации в рамките на закона за отстояване и защита на тракийската кауза.
- Оказва закрила и подкрепа на тракийските българи извън страната, за да поддържа българското им самосъзнание и да съхранява патриотичното и културно наследство.
- Развива чувства на сближаване и солидарност между своите членове.