Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

»

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА


Управителният съвет на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 4 от устава на организацията свиква общо събрание на дружеството на 26.11.2020 г. от 18:00 ч. в залата на дружеството: ул. Конт Андрованти № 5, ет. 2, гр. Бургас, при следния дневен ред:

1. Доклад за изминалия период и финансов отчет за 2019 г.;
2. План-програма за 2020 г.;
3. Приемане на финансов план за 2020 г.;
4. Промени в Управителния съвет;
5. Промени в Устава;
6. Разни;

Регистрацията на делегатите започва от 17:30 ч. на 26.11.2020 г. пред залата, където ще се проведе общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изтегли файлове

1603474927_Обява-2020.docx