Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Покана за общо събрание

06 февруари 2023
»
»
Покана за общо събрание

Покана за общо събрание
ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ – СЛИВЕН“

На  основание  чл.26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл.4  ал.8  от  Устава,  свиква  общо събрание  на  10.03.2023г.  от  17:30  часа  в  залата  на  етаж № 2  в  Сградата  на “ПРЕСТИЖ 2004“  ЕООД,  находяща  се  в  гр. Сливен   на   адрес:  гр. Сливен,  кв. „Асеновец“  № 2,  при  следния  дневен  ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2022г. ;
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2022г. ;
3. Предложение за план – програма за дейността на Сдружението за 2023г. ;
4. Предложение за бюджет на Сдружението за 2023г. ;
5. Разни.

Регистрацията на делегатите започва от 17:00 ч. на 10.03.2023г. пред залата, където ще се проведе общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.4 ал.6 от Устава, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтегли файлове
1675719557_ПОКАНА-ЗА-ОБЩО-СЪБРАНИЕ-2023.doc
1675719550_ЛОГО_НОВО_ЧЕРЕН_КАНТ.jpg