Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Покана за общо събрание на Български съюз на тракийските организации

31 май 2021
»
»
Покана за общо събрание на Български съюз на тракийските организации

Покана за общо събрание на Български съюз на тракийските организации
ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 и чл. 22 от Устава, СВИКВА Общо събрание на сдружението на 24.07.2021 г. от 12.00 ч. в Сградата на Дом „Тракия“, ІІ-ри етаж, зала „Библиотека“ с адрес  гр. Пловдив, ул. “Димитър Талев” № 49, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БСТО през 2020 година;
2. Отчет за изпълнението на бюджета през 2020 г.;
3. Приемане на план - програма за мероприятията през 2021 г.;
4. Приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението през 2021 г.;
5. Приемане на бюджета за 2021 г.;
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на СТД, събранието ще се проведе след един час от 13.00 ч. на същите дата, място и при същия дневен ред.С уважение,
Тодор Ангелов – председател на
Български съюз на тракийските организации

Изтегли файлове
1622470453_pokanabs.jpg