Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Покана за общо събрание на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас

28 април 2021
»
»
Покана за общо събрание на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас

Покана за общо събрание на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас
ПОКАНА


Управителният съвет на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 4 от устава на организацията свиква общо събрание на дружеството на 03.06.2021 г. от 18:00 ч. в залата на дружеството:
ул. Конт Андрованти № 5, ет. 2, гр. Бургас, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2020г. ;
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019г. ;
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020г. ;
4. Предложение за план – програма за дейността на Сдружението за 2021г. ;
5. Предложение за бюджет на Сдружението за 2021г. ;
6. Промяна в състава на Управителния съвет;
7. Промени в Устава;
8. Разни;

Регистрацията на делегатите започва от 17:30 ч. на 03.06.2021 г. пред залата, където ще се проведе общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изтегли файлове
1619622028_Обява-2021Ф.docx