Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Покана за Общо събрание

09 ноември 2018
»
»
Покана за Общо събрание

Покана за Общо събрание
ПОКАНА

 
Управителният съвет на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4 от устава на организацията свиква общо събрание на дружеството на 10.12.2018г. от 18:00 ч. в залата на дружеството: ул. Конт Андрованти 5, ет. 2, гр. Бургас, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на жалба до Общото събрание на СНЦ „Тракийско дружество „Екзарх Антим І“” (вх.№18/11.07.2017г.). от Димо Атанасов Калоянов, Севдалина Тодорова Полименова и Георги Христов Стоянов.  Жалбоподателите: Димо Атанасов Калоянов, Севдалина Тодорова Полименова и Георги Христов Стоянов се поканват да присъстват.  

2. Разни.
Регистрацията на делегатите започва от 17:30 ч. на 10.12.2018г. пред залата, където ще се проведе общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 19:00ч., на същото място и при същия дневен ред.