Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Национален ученически конкурс, посветен на 170 години от рождението на Капитан Петко Войвода

03 февруари 2015
»
»
Национален ученически конкурс, посветен на 170 години от рождението на Капитан Петко Войвода

Съюзът на тракийските дружества в България, по инициатива на Тракийския женски съюз и със съдействието на Тракийския научен институт организира национален ученически конкурс за есе и мултимедийна презентация на тема:
 
„КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА – ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА СВОБОДАТА”

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЦЕЛИ:
• Да стимулира и задълбочава интереса на учениците към историята.
  Да развива чувството за национална идентичност, любов към Родината и героите на България.
• Да предоставя възможност за творческа индивидуална изява на учениците със
задълбочени знания и практически умения в областта на историята.
• Да съдейства за формиране на уважение към културно-историческо наследство на България.

Видове ученически разработки/проекти:
1. Есе.
2. Мултимедийна презентация.
Участници:
Ученици от VІІІ -  ХІІ клас.

В конкурса за мултимедийни проекти и есе могат да участват  ученици от всички видове училища в Република България.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:


І. МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

• Участието с мултимедийни презентации може да бъде индивидуално или в екип. При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици.
• Проектите да бъдат представени  като обикновено  слайд шоу в МS Power Point.
• Обем от 20 -30 слайда, до 6 реда на слайд.
• Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта.
• Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, селище, телефон, e-mail, консултант или научен ръководител.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
• Аргументираност и историческа достоверност на темата.
• Стил и езикова компетентност.
• Оригиналност и творчески подход към темата.
• Елементи на изследователска дейност.
• Лесно четене и възприемане на предложената информация.
• Подбор на цветове и разпределение на елементите.
• Естетическо оформление.
• Коректно посочване на използваните източници.

• ІІ.  ЕСЕ
• Обем  до пет страници /WORD,  шрифт Times New Roman, 12/.
• Участниците да посочат всички източници,от  които са почерпили информация по темата.
• Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, селище, телефон, e-mail, консултант или научен ръководител.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
• Точно и ясно формулиране на  тезата.
• Логическа последователност на изложението.
• Изчерпателни и задълбочени изводи и обобщения.
• Познаване на историческите факти, удачно подбрани аргументи.
• Стил и езикова компетентност.
• Оригиналност  и творчески подход към темата.
• Личностно отношение към  живота и революционната дейност на Капитан Петко Войвода.
• Естетическо оформление на писмената работа.
• Документални свидетелства с приносен характер.
• Коректно посочване на използваните източници.

Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, селище, телефон,e-mail, консултант или ръководител.

СРОК
Есетата и мултимедийните презентации се предават  в срок до 30 март 2015 г.  в Тракийско дружество "Екзарх Антим I"  в електронен вариант: E-mail: trakia.burgas@abv.bg  и по пощата на адрес:
Бургас 8000
Ул. "Конт Андрованти" 5
Тракийско дружество „Екзарх Антим I”

ОЦЕНЯВАНЕ
Петчленно жури с председател д-р Ваня Стоянова – научен секретар на ТНИ – София, оценява писмените работи и мултимедийните презентации.

НАГРАДИ
Всички участници ще получат грамота за участие в националния ученически конкурс.

Наградите ще се обявят за 24 Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Ще бъдат присъдени и две парични награди: за индивидуален участник (100 лв.) и за екип (200 лв.). Най-добрите шест разработки ще бъдат представени във в. „Тракия” и на сайта на СТДБ.

Уведомяване:
• Имената на авторите на номинираните есета и мултимедийни презентации ще бъдат публикувани на страниците на в. Тракия”.
• Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени на личната и училищната  електронна поща.