Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

»

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОКАНА
 
Управителният съвет на сдружение БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 и чл. 22 от Устава, СВИКВА Общо събрание на сдружението на 24.07.2021 г. от 12.00 ч. в Сградата на Дом „Тракия“, ІІ-ри етаж, зала „Библиотека“ с адрес  гр. Пловдив, ул. “Димитър Талев” № 49, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БСТО през 2020 година;
2. Отчет за изпълнението на бюджета през 2020 г.;
3. Приемане на план - програма за мероприятията през 2021 г.;
4. Приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението през 2021 г.;
5. Приемане на бюджета за 2021 г.;
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на СТД, събранието ще се проведе след един час от 13.00 ч. на същите дата, място и при същия дневен ред.С уважение,
Тодор Ангелов – председател на
Български съюз на тракийските организации

Галерия

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ