Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Проведе се общо събрание на Дружеството

»
»
»

На 10 май 2018 г. се проведе Общо събрание на тракийско дружество „Екзарх Антим I”, гр. Бургас. В работата на Общото събрание се включиха всички избрани делегати. На него бяха приети доклад за изминалия период и финансов отчет за 2017 г. След дискусия бяха приети план – програмата и финансовия план на дружеството за 2018 г. Много от присъстващите делегати споделиха добри практики на своите клубове, както и направиха предложения за допълнителни мероприятия към предложената програма. Те бяха одобрени единодушно от всички тракийци.


Галерия