Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Проведе се Общо събрание на Бургаското тракийско дружество

15 януари 2016
»
»
Проведе се Общо събрание на Бургаското тракийско дружество

Проведе се Общо събрание на  Бургаското тракийско дружество
Тракийско дружество „Екзарх Антим I” проведе своето Общо събрание. То се състоя на 9 януари 2016 год. в залата на Тракийското дружество, гр. Бургас. На него присъстваха 98% от избраните от клубовете делегати, както и много гости.
   На събранието бяха приети докладите за дейността на Дружеството за 2015 год., за приходите и разходите през изминалата година, както и доклада на Контролната комисия, изнесен от нейния председател. Делегатите отбелязаха някои от положителните моменти в живота и дейността на Дружеството като функциониращия интернет сайт, повишаването на популярността на организацията в медиите, богатата на събития програма. Такава ще е и План-програмата за 2016 год., която Общото събрание прие. Цялостната дейност на дружеството през 2016 год. ще бъде подчинена на отбелязването на 120 год. от неговото учредяване. Основна цел на организацията ще е укрепването на ролята и влиянието на Дружеството в обществото.
   Тодор Ангелов - председател на Тракийско дружество „Екзарх Антим I”, отбеляза задоволството си от увеличаването на членската маса на организацията. Само за една година от 684 души, членовете са станали над 1200. Дружеството спечели и първия си проект „По стъпките на легендите”, както и отпечата своя книга.
  „Голям успех за нас е и учредяването на Народно читалище „Тракия”” – каза той – „което тепърва ще се доказва и ще развива своята дейност”.
   Бяха избрани двама нови члена на Управителни съвет – доцент Николай Ралев и Стоянка Гальова, на които цялото дружество пожелава спорна и ползотворна работа.


Галерия