Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Покана за общо събрание на сдружение „Тракийско дружество Тракия – Сливен“

01 февруари 2021
»
»
Покана за общо събрание на сдружение „Тракийско дружество Тракия – Сливен“

Покана за общо събрание на сдружение „Тракийско дружество Тракия – Сливен“
ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ – СЛИВЕН“

 
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.4 ал.8 от Устава, свиква общо събрание на 04.03.2021г. от 17:30 часа във фоайето на етаж № 2 в „Сграда за търговия и услуги“ № 2, находяща се на Централен общински пазар, гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 2, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на сдружението за 2020г. ;
2.Приемане на Годишния финансов отчет за 2020г. ;
3.Предложение за план – програма за дейността на Сдружението за 2021г. ;
4.Предложение за бюджет на Сдружението за 2021г. ;
5.Промяна в състава на Управителния съвет;
6.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.4 ал.6 от Устава, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтегли файлове
1612186864_ПОКАНА-ЗА-ОБЩО-СЪБРАНИЕ-2021.doc