Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Покана за общо събрание на СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

10 август 2020
»
»
Покана за общо събрание на СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, на основание чл. 21 и чл. 22 от Устава, СВИКВА Общо събрание на сдружението на 12.09.2020 г. от 12.00 ч. в Залата на ІІ-ри етаж на бул. “Тракия” 11, гр. Кърджали, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността  на СТД през 2019 година; 2.Отчет за изпълнението на  бюджета през 2019 г.; 3.Приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението през 2020 г.; 4.Приемане на бюджета за 2020 г.; 5.Промени в наименованието и Устава на сдружението. 6.Избор на ново ръководство на  сдружението; 7. Разни. При липса на кворум, на основание чл. 25 от Устава на СТД, събранието ще се проведе след един час от 13.00 ч. на същите дата, място и при същия дневен ред.

СВАЛИ ПОКАНА