Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ – СЛИВЕН“ свиква общо събрание на 25.02.2020г

22 януари 2020
»
»
СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ – СЛИВЕН“ свиква общо събрание на 25.02.2020г

СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ – СЛИВЕН“ свиква общо събрание на 25.02.2020г
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ – СЛИВЕН“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.4 ал.8 от Устава, свиква общо събрание на 25.02.2020г. от 17:30 часа на адрес: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов“ № 19, сградата на НЧ „Хаджи Димитър 1937“ – Сливен, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на сдружението за 2019г. ;
2.Отчет за изпълнението на бюджета за 2019г. ;
3.Предложение за план – програма за дейността на Сдружението;
4.Предложение за бюджета на Сдружението за 2020г. ;
5.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.4 ал.6 от Устава, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.