Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Тракийци преизбраха Тодор Ангелов за свой председател!

28 февруари 2019
»
»
Тракийци преизбраха Тодор Ангелов за свой председател!

Тракийци преизбраха Тодор Ангелов за свой председател!
Бургаските тракийци единодушно приеха годишния отчет на Тракийско дружество „Екзарх Антим I”. Той бе направен от председателя на организацията – Тодор Ангелов. На събранието присъстваха делегати от структурите на дружеството, които изслушаха отчета за дейността и финансовия отчет за 2018 год. Беше приета план-програмата на организацията за 2019 г., в която освен традиционните мероприятия, свързани със събития от тракийската история, има и много нови неща.

Една от най-важните точки на събранието бе избор на Председател и членове на управителния съвет на дружеството. Много от делегатите взеха думата и изказаха своите позитивни оценки за развитието на дружеството, под ръководството на досегашния председател и отново издигнаха неговата кандидатра. С абсолютно единодушие Тодор Ангелов беше преизбран за председател на Тракийско дружество „Екзарх Антим I” – гр. Бургас.

Пожелаваме на него и на управителния съвет спорна работа и много успехи!


Галерия