Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество "Екзарх Антим Първи", гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци. Основано е на 15 декември 1896, от Капитан Петко Войвода и братята Петър и Никола Драгулеви.

За дружеството

Покана за Общо събрание

10 май 2018
»
»
Покана за Общо събрание

ПОКАНА

Управителният съвет на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4 от устава на организацията свиква общо събрание на дружеството на 10.05.2018 г. в 18:00 ч. в залата на дружеството, ул. Конт Андрованти 5, ет. 2, Бургас, при следния дневен ред:
1. Доклад за изминалия период и финансов отчет за 2017 год;
2. План – програма за 2018 г.;
3. Приемане на финансов план за 2018 г.;
4. Разни. Регистрацията на делегатите започва в 17:30 ч. на 10.05.2018г. пред залата, където ще се проведе общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.