Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

Тракийци преизбраха Тодор Ангелов за свой председател!

»

Тракийци преизбраха Тодор Ангелов за свой председател!
Бургаските тракийци единодушно приеха годишния отчет на Тракийско дружество „Екзарх Антим I”. Той бе направен от председателя на организацията – Тодор Ангелов. На събранието присъстваха делегати от структурите на дружеството, които изслушаха отчета за дейността и финансовия отчет за 2018 год. Беше приета план-програмата на организацията за 2019 г., в която освен традиционните мероприятия, свързани със събития от тракийската история, има и много нови неща.

Една от най-важните точки на събранието бе избор на Председател и членове на управителния съвет на дружеството. Много от делегатите взеха думата и изказаха своите позитивни оценки за развитието на дружеството, под ръководството на досегашния председател и отново издигнаха неговата кандидатра. С абсолютно единодушие Тодор Ангелов беше преизбран за председател на Тракийско дружество „Екзарх Антим I” – гр. Бургас.

Пожелаваме на него и на управителния съвет спорна работа и много успехи!

Галерия

Тракийци преизбраха Тодор Ангелов за свой председател!
Тракийци преизбраха Тодор Ангелов за свой председател!
Тракийци преизбраха Тодор Ангелов за свой председател!