Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БСТО

»
»
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БСТО

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БСТО
ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (БСТО), на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 и чл. 22 от Устава, СВИКВА Общо събрание на сдружението на 29.10.2022 г. от 12.00 ч. в Залата на ІІ-ри етаж на бул. “Тракия” 11, гр. Кърджали, при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността  на БСТО през 2021 година;
2.Отчет за изпълнението на  бюджета през 2021 г.;
3.Приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението през 2022 г.;
4.Приемане на бюджета за 2022 г.;
5.Избор на ново ръководство на  сдружението;
6. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на БСТО, събранието ще се проведе след един час от 13.00 ч. на същите дата, място и при същия дневен ред.


Тодор Ангелов – председател на
Български съюз на тракийските организации

Изтегли файлове
1664284071_БСТО_ЛОГО_(1).png
1664284065_Покана_за_ОС_на_БСТО_29.10.2022.doc