Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

ПОКАНА

»
»
ПОКАНА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Тракийско дружество 1897 Петър Киприлов гр. Айтос
 
П О К А Н А

Управителният съвет на Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“гр.Айтос свиква Отчетно-изборно събрание на 09.08.2022г./ вторник /от 17 часа при следния дневен ред :
1. Отчет и доклад за дейността на дружеството
2. Приемане на годишен финансов отчет
3. Приемане на план-програма за дейността на дружеството
4. Избор на Управителен съвет
5. Избор на Председател
6. Разни.
Събранието ще се проведе в клуба на Община Айтос на ул.„Паркова“№ 52. Поканваме членовете на Сдружение„Тракийско дружество 1897 Петър Киприлов“ за участие в работата на събранието.

Пламен Михайлов - Председател на Управителния съвет