Абонирай се за нашия бюлетин
Подкрепете ни
Тракийско Дружество “Екзарх Антим I” ви приветства

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци.
Основано е на 15 декември 1896г. в Минковия хан в гр. Бургас.

Член на Тракийското дружество „Екзарх Антим Първи” може да бъде всеки български гражданин.
То е изградено от клубове, тракийски секции към пенсионерските клубове и други организационни структури. 

За дружеството

ПОКАНА

»
»
ПОКАНА

ПОКАНА
ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ – СЛИВЕН“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.4 ал.8 от Устава, свиква отчетно – изборно общо събрание на 03.06.2022г. от 18:00 часа в залата на етаж № 2 в Сградата  на  “ПРЕСТИЖ   2004“  ЕООД, находяща  се  в  гр. Сливен  на  адрес:
гр. Сливен, кв. „Асеновец“ № 2, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2021г. ;
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2021г. ;
3. Предложение за план – програма за дейността на Сдружението за 2022г. ;
4. Предложение за бюджет на Сдружението за 2022г. ;
5. Освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им за периода 2017г. – 2022г.;
6. Избор на ново ръководство на  сдружението;
7. Разни.

Регистрацията на делегатите започва от 17:30 ч. на 03.06.2022 г. пред залата, където ще се проведе общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.4 ал.6 от Устава, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтегли файлове
1651225589_ПОКАНА-ЗА-ОБЩО-СЪБРАНИЕ-2022.doc
1651225581_ЛОГО_НОВО_ЧЕРЕН_КАНТ.jpg